Filter Resultaten

 • Bron
  • Sdu Nieuws (25143)
 • Rechtsgebied
  • Belastingrecht (3305)
   • Omzetbelasting, BTW en accijns (7)
   • Inkomstenbelasting (74)
   • Successierecht, belasting rechtsverkeer (94)
  • Civiel algemeen (5051)
  • Goederen- en verbintenissenrecht (271)
   • Contracten, schade en aansprakelijkheid (81)
   • Woon- en onroerend goedrecht (190)
    • Onroerend goedrecht (190)
  • Ondernemingsrecht (110)
  • Personen- en familierecht (407)
   • Erfrecht (389)
  • Staats- en bestuursrecht (12)
   • Bestuursrecht (12)
  • Straf(proces)recht (3)
 • datum
  • 2017 (1093)
   • januari (115)
   • februari (105)
   • maart (137)
   • april (120)
   • mei (105)
   • juni (139)
   • juli (117)
   • augustus (77)
   • september (116)
   • oktober (62)
  • 2016 (1294)
   • januari (100)
   • februari (98)
   • maart (123)
   • april (103)
   • mei (95)
   • juni (115)
   • juli (80)
   • augustus (129)
   • september (116)
   • oktober (113)
   • november (105)
   • december (117)
  • 2015 (1233)
   • januari (104)
   • februari (103)
   • maart (104)
   • april (115)
   • mei (97)
   • juni (105)
   • juli (102)
   • augustus (86)
   • september (102)
   • oktober (120)
   • november (104)
   • december (91)
  • 2014 (1232)
   • januari (115)
   • februari (109)
   • maart (109)
   • april (101)
   • mei (116)
   • juni (101)
   • juli (100)
   • augustus (88)
   • september (77)
   • oktober (125)
   • november (100)
   • december (91)
  • 2013 (1363)
   • januari (125)
   • februari (119)
   • maart (118)
   • april (107)
   • mei (129)
   • juni (111)
   • juli (114)
   • augustus (124)
   • september (82)
   • oktober (129)
   • november (112)
   • december (93)
  • 2012 (1327)
   • januari (94)
   • februari (105)
   • maart (111)
   • april (107)
   • mei (115)
   • juni (103)
   • juli (113)
   • augustus (114)
   • september (113)
   • oktober (118)
   • november (125)
   • december (109)
  • 2011 (1154)
   • januari (95)
   • februari (94)
   • maart (103)
   • april (93)
   • mei (87)
   • juni (95)
   • juli (71)
   • augustus (91)
   • september (113)
   • oktober (97)
   • november (101)
   • december (114)
  • 2010 (959)
   • januari (94)
   • februari (92)
   • maart (32)
   • april (26)
   • mei (20)
   • juni (27)
   • juli (31)
   • augustus (61)
   • september (70)
   • oktober (104)
   • november (84)
   • december (318)
  • 2009 (10756)
   • januari (24)
   • februari (21)
   • maart (25)
   • april (152)
   • mei (9456)
   • juni (200)
   • juli (84)
   • augustus (443)
   • september (83)
   • oktober (95)
   • november (95)
   • december (78)
  • 2008 (322)
   • januari (23)
   • februari (20)
   • maart (27)
   • april (30)
   • mei (28)
   • juni (30)
   • juli (31)
   • augustus (26)
   • september (26)
   • oktober (29)
   • november (27)
   • december (25)
  • 2007 (318)
   • januari (26)
   • februari (22)
   • maart (23)
   • april (28)
   • mei (26)
   • juni (27)
   • juli (32)
   • augustus (26)
   • september (24)
   • oktober (27)
   • november (27)
   • december (30)
  • 2006 (300)
   • januari (27)
   • februari (22)
   • maart (25)
   • april (21)
   • mei (27)
   • juni (24)
   • juli (26)
   • augustus (27)
   • september (26)
   • oktober (28)
   • november (24)
   • december (23)
  • 2005 (293)
   • januari (22)
   • februari (22)
   • maart (27)
   • april (27)
   • mei (20)
   • juni (30)
   • juli (25)
   • augustus (24)
   • september (28)
   • oktober (20)
   • november (26)
   • december (22)
  • 2004 (274)
   • januari (22)
   • februari (21)
   • maart (27)
   • april (22)
   • mei (20)
   • juni (24)
   • juli (25)
   • augustus (25)
   • september (22)
   • oktober (21)
   • november (23)
   • december (22)
  • 2003 (283)
   • januari (25)
   • februari (20)
   • maart (23)
   • april (18)
   • mei (25)
   • juni (24)
   • juli (27)
   • augustus (26)
   • september (22)
   • oktober (27)
   • november (23)
   • december (23)
  • 2002 (289)
   • januari (23)
   • februari (23)
   • maart (23)
   • april (26)
   • mei (25)
   • juni (23)
   • juli (26)
   • augustus (23)
   • september (26)
   • oktober (24)
   • november (22)
   • december (25)
  • 2001 (281)
   • januari (27)
   • februari (23)
   • maart (23)
   • april (17)
   • mei (23)
   • juni (22)
   • juli (24)
   • augustus (26)
   • september (21)
   • oktober (24)
   • november (28)
   • december (23)
  • 2000 (300)
   • januari (25)
   • februari (24)
   • maart (27)
   • april (19)
   • mei (25)
   • juni (22)
   • juli (22)
   • augustus (27)
   • september (28)
   • oktober (25)
   • november (31)
   • december (25)
  • 1999 (312)
   • januari (24)
   • februari (24)
   • maart (31)
   • april (21)
   • mei (25)
   • juni (27)
   • juli (27)
   • augustus (26)
   • september (27)
   • oktober (24)
   • november (28)
   • december (28)
  • 1998 (293)
   • januari (23)
   • februari (23)
   • maart (25)
   • april (22)
   • mei (23)
   • juni (26)
   • juli (25)
   • augustus (25)
   • september (26)
   • oktober (26)
   • november (24)
   • december (25)
  • 1997 (327)
   • januari (28)
   • februari (28)
   • maart (28)
   • april (26)
   • mei (23)
   • juni (29)
   • juli (28)
   • augustus (22)
   • september (28)
   • oktober (25)
   • november (31)
   • december (31)
  • 1996 (321)
   • januari (33)
   • februari (30)
   • maart (26)
   • april (23)
   • mei (31)
   • juni (25)
   • juli (29)
   • augustus (22)
   • september (23)
   • oktober (26)
   • november (25)
   • december (28)
  • 1995 (350)
   • januari (30)
   • februari (30)
   • maart (35)
   • april (25)
   • mei (25)
   • juni (30)
   • juli (31)
   • augustus (26)
   • september (30)
   • oktober (30)
   • november (36)
   • december (22)
  • 1994 (360)
   • januari (29)
   • februari (26)
   • maart (34)
   • april (29)
   • mei (26)
   • juni (28)
   • juli (31)
   • augustus (32)
   • september (30)
   • oktober (30)
   • november (34)
   • december (31)
  • 1993 (109)
   • september (15)
   • oktober (30)
   • november (29)
   • december (35)
 pagina 1 van 100  Ga naar de volgende pagina  100
sorteer op : relevantie - datum
Toevoegen aan mijn selectie
01

Notaris laat zich in kort geding veroordelen tot veiling van verpande aandelen in BV ()
Publicatiedatum: 16-10-2017

Een Russische bank heeft een pandrecht op aandelen in een Nederlandse BV. Thans wil de bank de aandelen openbaar veilen ten overstaan van een Nederlandse notaris omdat de schuldenaar is tekortgeschoten in de verplichtingen jegens de bank. Hierbij stelt de bank bepaalde eisen die afwijken van hetgeen gebruikelijk is. De notaris heeft haar ministerie geweigerd omdat zij niet objectief kan vaststellen of door de voorgestelde wijze van openbare verkoop van de verpande aandelen een juiste balans is gevonden tussen de te maken kosten en de verwachte verkoopprijs en of daarmee wordt voldaan aan artikel 3:250 BW ev. Naar aanleiding hiervan is de bank een kortgedingprocedure tegen de notaris gestart. De notaris voert geen verweer en refereert zich aan het oordeel van de voorzieningenrechter.

02

Inhoudsopgave NTFR 41, 12 oktober 2017 (Belastingrecht)
Publicatiedatum: 13-10-2017

Inkomsten uit vermogen/Inkomen uit sparen en beleggen
Inkomstenbelasting diversen
Vennootschapsbelasting/Dividendbelasting
WOZ

Formeel belastingrecht

03

Buitenlandse erfenis die tijdens huwelijk werd verkregen viel niet in de gemeenschap ()
Publicatiedatum: 13-10-2017

Na hun echtscheiding twisten M en V over de vraag of de erfenis die V tijdens het huwelijk had verkregen van haar Spaanse moeder, in de huwelijksgoederengemeenschap is gevallen.

04

Legitieme portie niet-opeisbaar omdat ‘oud’ testament onder overgangsrecht viel ()
Publicatiedatum: 12-10-2017

Een erflater is na 2003 overleden en hij had voordien (1995) een testament opgesteld waarin hij onder meer zijn vriendin waarmee hij samenwoonde heeft benoemd tot zijn erfgenaam. Omdat zijn kinderen uit een eerdere relatie zijn onterfd, hebben zij een beroep gedaan op hun legitieme portie. Volgens artikel 129 lid 1 Overgangswet NBW is de legitieme portie ten laste van de vriendin dan niet-opeisbaar, tenzij uit de uiterste wilsbeschikking anders blijkt (lid 2).

05

Samv. - Hoge Raad over het bewijsvermoeden van art. 1:141 lid 3 BW (niet uitgevoerd verrekenbeding) (Civiel algemeen)
Publicatiedatum: 12-10-2017

Partijen hebben het overeengekomen periodiek verrekenbeding niet nageleefd. De man stelt dat het  bewijsvermoeden van art. 1:141 lid 3 BW meebrengt dat het vermogen van de vrouw (in casu een huis) vermoed wordt een herbelegging te zijn van niet verrekend onverteerd inkomen.

06

Sign. - Ontslagvergoeding op basis van sociaal plan is vatbaar voor vererving (Civiel algemeen)
Publicatiedatum: 12-10-2017

De arbeidsovereenkomst van A is per 31 oktober 2014 opgezegd door zijn werkgever. Op die datum zou de ontslagvergoeding opeisbaar worden. A sterft echter vlak daarvoor. De werkgever weigert vervolgens de vergoeding te voldoen aan de erfgenaam.

07

Inhoudsopgave WPNR 7166, 14 oktober 2017 (Civiel algemeen)
Publicatiedatum: 12-10-2017

Ontwikkelingen in het overeenkomstenrecht (III)
Prof. mr. Jac. Hijma

De normale bedrijfsuitoefening van art. 1:88 lid 5 BW
Mr. A.A.J. Smelt

Boekbespreking
Privaatrechtelijke gevolgen van een schending van het mededingingsrecht
Mw. mr. dr. I.P.M. Ligteringen

08

Samv. - Aandelenoverdracht. Is leeghalen van vennootschap zonder wederprestatie onrechtmatig jegens schuldeisers? (Civiel algemeen)
Publicatiedatum: 12-10-2017

In de onderhavige casus oordeelt ons hoogste rechtscollege over de vraag of het ‘leegtrekken’ van een vennootschap (overdracht van een substantieel activum zonder tegenprestatie) door koper een onrechtmatige daad oplevert jegens verkoper.

10

Samv. - Medezeggenschap. Adviesrecht OR. Geldt het adviesrecht van de OR ook in faillissement? (Civiel algemeen)
Publicatiedatum: 12-10-2017

DA verkeert in staat van faillissement. De curator verkoopt de bedrijfsactiviteiten. De ondernemingsraad (OR) vindt dat hij daarbij ten onrechte is gepasseerd. Het (voorgenomen) besluit tot verkoop had ex art. 25 Wet op de ondernemingsraden (WOR) aan hem moeten worden voorgelegd. De OR gaat daarom bij de Ondernemingskamer (OK) in beroep.

11

Sign. - Is de echtgenoot van een fraudeur aansprakelijk voor de ontstane schade? (Civiel algemeen)
Publicatiedatum: 12-10-2017

De vrouw is wegens verduistering in dienstbetrekking veroordeeld tot terugbetaling van ruim € 570.000. De werkgever spreekt ook de echtgenoot van de vrouw aan tot terugbetaling van dit bedrag. Het enkele feit dat de man met haar is gehuwd, maakt hem niet aansprakelijk.

12

Samv. - Wanneer is sprake van een onbekende schuld in de zin van art. 4:194a BW? (Civiel algemeen)
Publicatiedatum: 12-10-2017

Wanneer een erfgenaam na de vereffening of de verdeling van de nalatenschap bekend wordt met een schuld, die hij niet kende en ook niet behoorde te kennen, kan hij de kantonrechter verzoeken om te worden ontheven van zijn verplichting de schuld uit zijn vermogen te voldoen voor zover deze niet uit hetgeen hij krachtens erfrecht uit de nalatenschap heeft verkregen, kan worden voldaan.

13

Samv. - Gevolgen niet-inschrijving echtscheidingsbeschikking (Civiel algemeen)
Publicatiedatum: 12-10-2017

In 2006 is de gezamenlijke advocaat van partijen vergeten de echtscheidingsbeschikking in te schrijven in de registers van de burgerlijke stand. In het toenmalige echtscheidingsconvenant is een verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap overeengekomen. Partijen leefden daarna alsof het huwelijk daadwerkelijk was ontbonden. Na ontdekking van de fout wordt de echtscheiding andermaal uitgesproken. De vrouw verlangt vervolgens verdeling van de ontbonden huwelijksgemeenschap zoals deze bestond op de dag van de indiening van het (tweede) verzoek tot echtscheiding. De man verzoekt de rechtbank de verdeling vast te stellen conform het convenant van 2005.

14

Samv. - Uitleg notariële akte. Is bij de uitleg van een (derden)hypotheek de notariële akte of de onderhandse financieringsdocumentatie beslissend? Aan de hand van welke maatstaven moet een hypotheekakte worden uitgelegd? (Civiel algemeen)
Publicatiedatum: 12-10-2017

Ouder en zoon hebben leningen afgesloten bij de bank waarvoor zij (derden)hypotheek verlenen op een pand waarvan ouders en zoon, ieder voor de onverdeelde helft, eigenaar zijn. Hoewel dit niet uit de onderhandse stukken blijkt, vermeldt de hypotheekakte dat ook hypotheek is verleend voor ‘alsnog te verstrekken geldleningen’. Later leent de zoon opnieuw van de bank. Wanneer het pand later executoriaal wordt verkocht, heeft de bank – op grond van het toerekeningsbeding – eerst de schulden van de zoon uit de executieopbrengst voldaan. Gevolg was dat er voor de ouders nog een schuld aan de bank resteerde.

15

Samv. - Bestuursautonomie. Aandeelhoudersvergadering. Ontslag commissaris. Moet AkzoNobel een aandeelhoudersvergadering bijeenroepen met als agendapunt het ontslag van de voorzitter van de raad van commissarissen? (Civiel algemeen)
Publicatiedatum: 12-10-2017

Omdat AkzoNobel (Akzo) het (niet-bindend) voorstel van PPG tot het verwerven van de geplaatste gewone aandelen Akzo middels een openbaar bod heeft afgewezen, verzoekt Elliott om een aandeelhoudersvergadering. Met behulp van zijn agenderingsrecht tracht hij het ontslag van de voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC) te agenderen. Akzo wijst het verzoek af.

16

Samv. - Stichting. Ontslag en schorsing van bestuurders. Dient de stichtingsbestuurder door de rechter ontslagen te worden wegens handelen in strijd met de wet of de statuten? (Civiel algemeen)
Publicatiedatum: 12-10-2017

Een bestuurder van een stichting kan op verzoek van een belanghebbende door de rechtbank o.m. worden ontslagen als hij iets doet of nalaat in strijd met de wet of statuten, dan wel zich schuldig maakt aan wanbeheer.

17

Samv. - Over de wenselijkheid om iedere pagina te paraferen (Civiel algemeen)
Publicatiedatum: 12-10-2017

Een schriftelijk stuk heeft (ook) een bewijsfunctie, zie ook art. 156 lid 1 Rv. Dat echter niet altijd kan worden volstaan met ondertekening van de laatste pagina van een contract volgt uit Hof Den Haag 21 februari 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:382.

18

Sign. - Kan een vaststellingsovereenkomst ook strijdig zijn met dwingend recht? (Civiel algemeen)
Publicatiedatum: 12-10-2017

De Hoge Raad 6 januari 2017, ECLI:NL:HR:2017:19, maakt duidelijk dat art. 7:902 BW (vaststellingsovereenkomst) niet alleen geldt wanneer partijen een einde willen maken aan een tussen hen reeds bestaand geschil, maar ook wanneer zij een einde willen maken aan een tussen hen bestaande onzekerheid.

19

Sign. - Privévermogen dga kan meetellen bij de vraag of afstorten van in eigen beheer opgebouwd pensioen mogelijk is (Civiel algemeen)
Publicatiedatum: 12-10-2017

Pensioenverevening van in eigen beheer opgebouwd pensioen kan tot afstorting van kapitaal leiden bij een externe verzekeraar. Of afstorting mogelijk is hangt af van alle omstandigheden van het geval, zoals bijvoorbeeld onvoldoende liquide middelen in de rechtspersoon.

20

Samv. - Vereffening. Borgtocht. Verjaring. Geldt de verlengde termijn van art. 2:23c lid 2 BW jo. art. 3:320 BW enkel indien vereffening wordt heropend? (Civiel algemeen)
Publicatiedatum: 12-10-2017

Op grond van art. 7:853 BW gaat een borgtocht teniet als de rechtsvordering tot nakoming van de verbintenis van de hoofdschuldenaar is verjaard. In dat geval is het onredelijk dat de schuldeiser wel nog de borg kan aanspreken.

 pagina 1 van 100  Ga naar de volgende pagina  100