Filter Resultaten

 • Bron
  • Sdu Nieuws (7455)
 • Rechtsgebied
  • Belastingrecht (476)
   • Omzetbelasting, BTW en accijns (1)
   • Inkomstenbelasting (1)
   • Successierecht, belasting rechtsverkeer (20)
  • Civiel algemeen (1233)
  • Goederen- en verbintenissenrecht (19)
   • Woon- en onroerend goedrecht (19)
    • Onroerend goedrecht (19)
  • Ondernemingsrecht (3)
  • Personen- en familierecht (245)
   • Erfrecht (227)
  • Staats- en bestuursrecht (12)
   • Bestuursrecht (12)
  • Straf(proces)recht (2)
 • datum
  • 2017 (153)
   • januari (26)
   • februari (20)
   • maart (33)
   • april (23)
   • mei (27)
   • juni (24)
  • 2016 (364)
   • januari (24)
   • februari (26)
   • maart (31)
   • april (27)
   • mei (24)
   • juni (32)
   • juli (27)
   • augustus (71)
   • september (26)
   • oktober (25)
   • november (27)
   • december (24)
  • 2015 (333)
   • januari (25)
   • februari (29)
   • maart (29)
   • april (29)
   • mei (22)
   • juni (27)
   • juli (36)
   • augustus (24)
   • september (29)
   • oktober (28)
   • november (29)
   • december (26)
  • 2014 (282)
   • januari (29)
   • februari (24)
   • maart (29)
   • april (26)
   • mei (26)
   • juni (26)
   • juli (25)
   • augustus (2)
   • september (9)
   • oktober (32)
   • november (28)
   • december (26)
  • 2013 (344)
   • januari (29)
   • februari (28)
   • maart (28)
   • april (26)
   • mei (24)
   • juni (29)
   • juli (36)
   • augustus (30)
   • september (25)
   • oktober (31)
   • november (30)
   • december (28)
  • 2012 (313)
   • januari (25)
   • februari (23)
   • maart (26)
   • april (24)
   • mei (27)
   • juni (25)
   • juli (26)
   • augustus (27)
   • september (26)
   • oktober (28)
   • november (30)
   • december (26)
  • 2011 (318)
   • januari (26)
   • februari (23)
   • maart (28)
   • april (24)
   • mei (29)
   • juni (29)
   • juli (25)
   • augustus (26)
   • september (25)
   • oktober (27)
   • november (27)
   • december (29)
  • 2010 (307)
   • januari (23)
   • februari (25)
   • maart (20)
   • april (26)
   • mei (20)
   • juni (27)
   • juli (31)
   • augustus (30)
   • september (24)
   • oktober (28)
   • november (27)
   • december (26)
  • 2009 (309)
   • januari (24)
   • februari (21)
   • maart (25)
   • april (26)
   • mei (28)
   • juni (23)
   • juli (25)
   • augustus (26)
   • september (29)
   • oktober (24)
   • november (26)
   • december (32)
  • 2008 (322)
   • januari (23)
   • februari (20)
   • maart (27)
   • april (30)
   • mei (28)
   • juni (30)
   • juli (31)
   • augustus (26)
   • september (26)
   • oktober (29)
   • november (27)
   • december (25)
  • 2007 (318)
   • januari (26)
   • februari (22)
   • maart (23)
   • april (28)
   • mei (26)
   • juni (27)
   • juli (32)
   • augustus (26)
   • september (24)
   • oktober (27)
   • november (27)
   • december (30)
  • 2006 (300)
   • januari (27)
   • februari (22)
   • maart (25)
   • april (21)
   • mei (27)
   • juni (24)
   • juli (26)
   • augustus (27)
   • september (26)
   • oktober (28)
   • november (24)
   • december (23)
  • 2005 (293)
   • januari (22)
   • februari (22)
   • maart (27)
   • april (27)
   • mei (20)
   • juni (30)
   • juli (25)
   • augustus (24)
   • september (28)
   • oktober (20)
   • november (26)
   • december (22)
  • 2004 (274)
   • januari (22)
   • februari (21)
   • maart (27)
   • april (22)
   • mei (20)
   • juni (24)
   • juli (25)
   • augustus (25)
   • september (22)
   • oktober (21)
   • november (23)
   • december (22)
  • 2003 (283)
   • januari (25)
   • februari (20)
   • maart (23)
   • april (18)
   • mei (25)
   • juni (24)
   • juli (27)
   • augustus (26)
   • september (22)
   • oktober (27)
   • november (23)
   • december (23)
  • 2002 (289)
   • januari (23)
   • februari (23)
   • maart (23)
   • april (26)
   • mei (25)
   • juni (23)
   • juli (26)
   • augustus (23)
   • september (26)
   • oktober (24)
   • november (22)
   • december (25)
  • 2001 (281)
   • januari (27)
   • februari (23)
   • maart (23)
   • april (17)
   • mei (23)
   • juni (22)
   • juli (24)
   • augustus (26)
   • september (21)
   • oktober (24)
   • november (28)
   • december (23)
  • 2000 (300)
   • januari (25)
   • februari (24)
   • maart (27)
   • april (19)
   • mei (25)
   • juni (22)
   • juli (22)
   • augustus (27)
   • september (28)
   • oktober (25)
   • november (31)
   • december (25)
  • 1999 (312)
   • januari (24)
   • februari (24)
   • maart (31)
   • april (21)
   • mei (25)
   • juni (27)
   • juli (27)
   • augustus (26)
   • september (27)
   • oktober (24)
   • november (28)
   • december (28)
  • 1998 (293)
   • januari (23)
   • februari (23)
   • maart (25)
   • april (22)
   • mei (23)
   • juni (26)
   • juli (25)
   • augustus (25)
   • september (26)
   • oktober (26)
   • november (24)
   • december (25)
  • 1997 (327)
   • januari (28)
   • februari (28)
   • maart (28)
   • april (26)
   • mei (23)
   • juni (29)
   • juli (28)
   • augustus (22)
   • september (28)
   • oktober (25)
   • november (31)
   • december (31)
  • 1996 (321)
   • januari (33)
   • februari (30)
   • maart (26)
   • april (23)
   • mei (31)
   • juni (25)
   • juli (29)
   • augustus (22)
   • september (23)
   • oktober (26)
   • november (25)
   • december (28)
  • 1995 (350)
   • januari (30)
   • februari (30)
   • maart (35)
   • april (25)
   • mei (25)
   • juni (30)
   • juli (31)
   • augustus (26)
   • september (30)
   • oktober (30)
   • november (36)
   • december (22)
  • 1994 (360)
   • januari (29)
   • februari (26)
   • maart (34)
   • april (29)
   • mei (26)
   • juni (28)
   • juli (31)
   • augustus (32)
   • september (30)
   • oktober (30)
   • november (34)
   • december (31)
  • 1993 (109)
   • september (15)
   • oktober (30)
   • november (29)
   • december (35)
 pagina 1 van 100  Ga naar de volgende pagina  100
sorteer op : relevantie - datum
Toevoegen aan mijn selectie
01

Notaris aansprakelijk voor proceskosten die hij door beroepsfout had veroorzaakt ()
Publicatiedatum: 26-06-2017

Een notaris is betrokken geweest bij een wijziging van de huwelijkse voorwaarden van M en V. Hierbij is onder meer het inkomensbegrip bij het periodiek verrekenbeding ingeperkt. Verder hebben M en V bij de notaris een vaststellingsovereenkomst gesloten waarin is vastgelegd dat zij ter zake van het verleden geen recht hebben op een verrekenvordering. Later is in een echtscheidingsprocedure zowel de wijziging van de huwelijkse voorwaarden als de vaststellingsovereenkomst vernietigd op grond van dwaling (zie Notamail 2012, nr 54).

02

Uitstel van wetsvoorstel dat moet leiden tot invoering van UBO-register ()
Publicatiedatum: 26-06-2017

Op grond van een Europese Richtlijn zijn EU-lidstaten verplicht om uiterlijk 26 juni 2017 een UBO-register in te stellen.

03

Aandelenoverdracht leidde niet tevens tot ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid ()
Publicatiedatum: 23-06-2017

X heeft aandelen in een BV overgedragen. Twee jaar later wordt de BV failliet verklaard. Naar aanleiding hiervan wordt X aangesproken voor de huurtermijnen die de BV onbetaald heeft gelaten omdat X in de betreffende huurovereenkomst als medehuurder is aangemerkt. Als verweer voert X onder meer aan dat de verhuurder kort na de aandelenoverdracht een brief heeft ontvangen waarin staat dat alle rechten en verplichtingen uit de huurovereenkomst zijn overgedragen aan de nieuwe aandeelhouder zodat X sindsdien niet meer aansprakelijk is.

04

Derdenhypotheek had tevens betrekking op toekomstige geldleningen ()
Publicatiedatum: 22-06-2017

Een echtpaar heeft samen met een kind een hypothecaire geldlening afgesloten bij een bank. In tegenstelling tot de onderhandse akte staat in de hypotheekakte dat het hypotheekrecht ook geldt voor vorderingen van de bank uit hoofde van “alsnog te verstrekken geldleningen.”

Thans is het verhypothekeerde object executoriaal verkocht. Naar aanleiding hiervan is tussen de bank en het echtpaar in geschil of het hypotheekrecht ook geldt voor de geldlening die de bank enkele jaren na de vestiging van het hypotheekrecht aan het kind had verstrekt. Volgens het echtpaar is nimmer overeengekomen dat de hypotheek ook voor die lening geldt.

05

Geen bedrijfsopvolgingsfaciliteit bij een fictieve verkrijging: cassatie ingesteld ()
Publicatiedatum: 21-06-2017

Zowel de Rechtbank Zeeland-West-Brabant als de Rechtbank Gelderland heeft vorig jaar geoordeeld dat de bedrijfsopvolgingsregeling van artikel 35b e.v. SW niet van toepassing is als aandelen in een BV zijn belast op grond van artikel 13a SW omdat de aandelen dan niet tot het bezit van de erflater behoorden.

06

Geen griffierecht voor uitdelingslijst omdat nalatenschap daarvoor geen ruimte bood ()
Publicatiedatum: 21-06-2017

Volgens de kantonrechter is de notaris ontvankelijk in zijn verzoek omdat het verzoekschrift is ingediend binnen de in artikel 29 lid 1 Wgbz gestelde termijn van een maand na betaling van het griffierecht. De Wgbz voorziet echter niet in een mogelijkheid om het griffierecht te verminderen of kwijt te schelden. Evenmin is voor een geval als het onderhavige een uitzondering gemaakt in de Regeling griffierechten burgerlijke zaken noch is sprake van werkzaamheden of personen als bedoeld in het Besluit griffierechten burgerlijke zaken.

07

Notaris had onjuist woonadres ingevuld op formulier voor handelsregister ()
Publicatiedatum: 20-06-2017

Een notaris heeft een akte gepasseerd waarbij V alle aandelen in een BV heeft overgedragen aan K. Verder is K benoemd tot nieuwe bestuurder van de BV. In de leveringsakte is onder meer opgenomen dat K volgens zijn verklaring woont op het adres van de BV. De notaris heeft dit adres ook als privéadres van K ingevuld op het formulier voor de Kamer van Koophandel om een bestuurder van een rechtspersoon in te schrijven in het handelsregister.

08

Welke documenten zijn nodig om vóór 1 juli 2017 pensioen in eigen beheer te stoppen? ()
Publicatiedatum: 19-06-2017

De staatssecretaris van Financiën heeft antwoord gegeven op vragen vanuit de Tweede Kamer over het beëindigen van pensioen in eigen beheer. Volgens de staatssecretaris wordt thans in de praktijk ten onrechte aangenomen dat een directeur-grootaandeelhouder vóór 1 juli 2017 een beslissing moet nemen over de vraag of men het pensioen in eigen beheer moet bevriezen, afkopen dan wel omzetten in een oudedagsverplichting.

09

Notarissen hadden geheimhoudingsplicht geschonden bij ontslag van klerk ()
Publicatiedatum: 19-06-2017

Een notariskantoor heeft bij de kantonrechter een verzoek ingediend om een klerk te ontslaan omdat hij zonder overleg met haar notaris een verzoekschrift had ingediend tot verkrijging van een rechterlijke machtiging voor een rechtshandeling waarbij zijn ‘onderbewindgestelde’ schoonmoeder afstand doet van haar recht van gebruik en bewoning. Bij het verzoekschrift in de ontslagprocedure zijn onder meer als bijlagen overgelegd het neurologisch rapport van de schoonmoeder en de stakingsbalans van haar onderneming. Naar aanleiding hiervan heeft de bewindvoerder een tuchtklacht tegen de notarissen van het kantoor ingediend omdat zij hun geheimhoudingsplicht hebben geschonden door deze stukken in het geding te brengen.

10

Rechtbank merkt boedelbeschrijving aan als een vaststellingsovereenkomst ()
Publicatiedatum: 16-06-2017

X c.s. hebben door het overlijden van hun vader krachtens een ouderlijke boedelverdeling een geldvordering op hun stiefmoeder verkregen. In 2013 hebben zij een notariële akte “constatering verdeling ouderlijke boedelverdeling” ondertekend waarin de vorderingen van de kinderen zijn vastgesteld. Aan deze akte is een overzicht van de nalatenschap gehecht.
Thans vorderen X c.s. voor de Rechtbank dat hun stiefmoeder bepaalde bescheiden over de nalatenschap overhandigt zodat zij kunnen controleren of de hoogte van hun vorderingen juist is. X c.s. vermoeden dat hun stiefmoeder in 2013 bepaalde gegevens heeft verzwegen.

11

Rechtbank acht notaris niet aansprakelijk voor niet-geheven overdrachtsbelasting (II) ()
Publicatiedatum: 15-06-2017

In 2003 heeft X ten overstaan van een notaris een woning overgedragen aan een koper onder de ontbindende voorwaarde van inroeping van het “recht van wederinkoop” door X. Op grond hiervan is de woning in 2008 ten overstaan van de notaris aan X teruggeleverd. Voor wat betreft de overdrachtsbelasting is in de leveringsakte een beroep gedaan op de vrijstelling als bedoeld in artikel 15.1.r WBR. De inspecteur heeft deze vrijstelling echter niet gehonoreerd en heeft aan X een naheffingsaanslag overdrachtsbelasting opgelegd. Omdat X failliet is verklaard, heeft de Ontvanger de notaris aansprakelijk gesteld voor de onbetaald gebleven overdrachtsbelasting op grond van artikel 42 lid 1 Invorderingswet.

12

Nietig kettingbeding waarin gemeente onderhoud van openbare wegen verhaalt ()
Publicatiedatum: 14-06-2017

X is sinds 2006 eigenaar van een woning. De gemeente heeft op grond van een kettingbeding dat in de leveringsakte was opgenomen aan X jaarlijks bijdragen in rekening gebracht die betrekking hebben op onderhoud van wegen die volgens de akte zijn bestemd tot buurweg.

13

Legitieme portie werd niet geschonden door overdracht van agrarisch bedrijf ()
Publicatiedatum: 14-06-2017

Na het overlijden van hun vader stellen X c.s. onder andere dat hun legitieme portie is geschonden bij de overdracht van het agrarisch bedrijf dat vader met hun broer exploiteerde.

14

Koopoptie die erflaters hadden verleend was geldig gecedeerd aan onderhuurder ()
Publicatiedatum: 13-06-2017

Bruna heeft vanaf 1972 een boekenwinkel gehuurd van een echtpaar. Daarbij heeft Bruna tevens het recht gekregen om het betreffende pand van de erfgenamen te kopen bij het overlijden van de langstlevende echtgenoot. Nadat Bruna was gestopt met de boekenwinkel heeft Bruna het pand doorverhuurd aan X c.s. en aan hen de koopoptie gecedeerd met dien verstande dat mededeling van de cessie aan het echtpaar bewust achterwege is gebleven.

15

Vastgoedexploitant dreef onderneming door achterstallig onderhoud te verrichten ()
Publicatiedatum: 12-06-2017

X bezit diverse appartementen. Tussen X en de inspecteur is een geschil ontstaan over de vraag of de inkomsten uit de onroerende zaken zijn belast in box 1 als winst uit onderneming (stelling van inspecteur) dan wel of de onroerende zaken zijn belast in box 3 (stelling van X).

16

Verwerping van nalatenschap kan niet worden teruggedraaid via artikel 4:194a BW ()
Publicatiedatum: 12-06-2017

Een nalatenschap is verworpen door de erfgenamen. Thans heeft een notaris een verzoek ingediend bij de kantonrechter om de verwerping ongedaan te maken zodat de nalatenschap alsnog beneficiair kan worden aanvaard. Volgens de notaris bestond aanvankelijk een sterk vermoeden dat de nalatenschap zeer negatief was. De nalatenschap omvatte onder meer een woning en een hypotheekschuld van € 160.000. De woning is verkocht voor € 120.000. Door een levensverzekeringsuitkering die was gekoppeld aan de hypotheek resteerde er echter ruim € 30.000. De notaris wil aansluiting zoeken bij artikel 4:194a lid 2 BW op grond waarvan een zuivere aanvaarding kan worden omgezet in een beneficiaire aanvaarding.

17

Kantonrechter verleent machtiging om breukdelen in splitsingsakte te wijzigen ()
Publicatiedatum: 09-06-2017

Een nieuw gebouw is gesplitst in 18 appartementen. Volgens de splitsingsakte bedraagt het breukdeel in de gemeenschap voor de twee appartementen op de bovenste verdieping 1/10 en voor de overige appartementen 1/20. Later blijkt dat de breukdelen op een onjuiste wijze zijn vastgesteld omdat de buitenruimten van de penthouseappartementen voor een te groot deel in aanmerking zijn genomen. Tijdens een vergadering van eigenaars is voorgesteld om de breukdelen te wijzigen overeenkomstig de verdeelsleutels van de NEN 2580-norm. Hierbij hebben 14 eigenaren vóór en 4 eigenaren tegen dit voorstel gestemd. Omdat geen meerderheid van ten minste 80% als bedoeld in artikel 5:139 lid 2 BW is behaald, is de kantonrechter verzocht om vervangende machtiging te verlenen ex artikel 5:140 lid 1 BW.

18

Geldt statutaire aanbiedingsplicht door overlijden van indirect aandeelhouder? ()
Publicatiedatum: 08-06-2017

Tot zijn overlijden hield de erflater 49% van de aandelen in een Franse vennootschap (SAS) die 72,56% van de aandelen houdt in een BV. Thans stelt de andere aandeelhouder van de BV in een kortgedingprocedure dat de SAS haar aandelen in de BV moet aanbieden omdat in de statuten van de BV het volgende is bepaald: “Voorts moeten de aandelen worden aangeboden die worden gehouden door een aandeelhouder-rechtspersoon, indien […] door eigendomsoverdracht of andere eigendomsovergang van aandelen in de aandeelhouder-rechtspersoon […] dan wel door enigerlei andere oorzaak de zeggenschap over de activiteiten van de onderneming van zodanige aandeelhouder-rechtspersoon door één of meer anderen dan degene(n) bij wie die zeggenschap voordien berustte, wordt verkregen.”

19

Notaris mocht geheimhoudingsplicht doorbreken vanwege mogelijk zwart geld ()
Publicatiedatum: 07-06-2017

Een notaris is betrokken geweest bij een nalatenschap. Daarbij is onder meer een discussie ontstaan tussen de notaris enerzijds en de enig erfgenaam en zijn advocaten anderzijds over de vraag of tot de nalatenschap zwart geld behoort. Volgens de notaris is dit het geval omdat de erflater dat tegen hem zou hebben gezegd tijdens de bespreking van het testament.

20

Notaris mag in beginsel afgaan op uittreksel uit handelsregister wie VvE-bestuurder is ()
Publicatiedatum: 07-06-2017

In verband met de overdracht van een appartement heeft de notaris van de bestuurder van de VvE (B) een verklaring ex artikel 5:122 BW ontvangen. Een andere appartementseigenaar heeft een tuchtrechtelijke klacht tegen de notaris ingediend omdat hij niet heeft gecontroleerd of aan de benoeming van B als VvE-bestuurder een rechtsgeldig besluit ten grondslag lag.

 pagina 1 van 100  Ga naar de volgende pagina  100