Filter Resultaten

 • Bron
  • Sdu Nieuws (7562)
 • Rechtsgebied
  • Belastingrecht (476)
   • Omzetbelasting, BTW en accijns (1)
   • Inkomstenbelasting (1)
   • Successierecht, belasting rechtsverkeer (20)
  • Civiel algemeen (1234)
  • Goederen- en verbintenissenrecht (19)
   • Woon- en onroerend goedrecht (19)
    • Onroerend goedrecht (19)
  • Ondernemingsrecht (3)
  • Personen- en familierecht (245)
   • Erfrecht (227)
  • Staats- en bestuursrecht (12)
   • Bestuursrecht (12)
  • Straf(proces)recht (2)
 • datum
  • 2017 (260)
   • januari (26)
   • februari (20)
   • maart (33)
   • april (23)
   • mei (27)
   • juni (29)
   • juli (31)
   • augustus (29)
   • september (29)
   • oktober (13)
  • 2016 (364)
   • januari (24)
   • februari (26)
   • maart (31)
   • april (27)
   • mei (24)
   • juni (32)
   • juli (27)
   • augustus (71)
   • september (26)
   • oktober (25)
   • november (27)
   • december (24)
  • 2015 (333)
   • januari (25)
   • februari (29)
   • maart (29)
   • april (29)
   • mei (22)
   • juni (27)
   • juli (36)
   • augustus (24)
   • september (29)
   • oktober (28)
   • november (29)
   • december (26)
  • 2014 (282)
   • januari (29)
   • februari (24)
   • maart (29)
   • april (26)
   • mei (26)
   • juni (26)
   • juli (25)
   • augustus (2)
   • september (9)
   • oktober (32)
   • november (28)
   • december (26)
  • 2013 (344)
   • januari (29)
   • februari (28)
   • maart (28)
   • april (26)
   • mei (24)
   • juni (29)
   • juli (36)
   • augustus (30)
   • september (25)
   • oktober (31)
   • november (30)
   • december (28)
  • 2012 (313)
   • januari (25)
   • februari (23)
   • maart (26)
   • april (24)
   • mei (27)
   • juni (25)
   • juli (26)
   • augustus (27)
   • september (26)
   • oktober (28)
   • november (30)
   • december (26)
  • 2011 (318)
   • januari (26)
   • februari (23)
   • maart (28)
   • april (24)
   • mei (29)
   • juni (29)
   • juli (25)
   • augustus (26)
   • september (25)
   • oktober (27)
   • november (27)
   • december (29)
  • 2010 (307)
   • januari (23)
   • februari (25)
   • maart (20)
   • april (26)
   • mei (20)
   • juni (27)
   • juli (31)
   • augustus (30)
   • september (24)
   • oktober (28)
   • november (27)
   • december (26)
  • 2009 (309)
   • januari (24)
   • februari (21)
   • maart (25)
   • april (26)
   • mei (28)
   • juni (23)
   • juli (25)
   • augustus (26)
   • september (29)
   • oktober (24)
   • november (26)
   • december (32)
  • 2008 (322)
   • januari (23)
   • februari (20)
   • maart (27)
   • april (30)
   • mei (28)
   • juni (30)
   • juli (31)
   • augustus (26)
   • september (26)
   • oktober (29)
   • november (27)
   • december (25)
  • 2007 (318)
   • januari (26)
   • februari (22)
   • maart (23)
   • april (28)
   • mei (26)
   • juni (27)
   • juli (32)
   • augustus (26)
   • september (24)
   • oktober (27)
   • november (27)
   • december (30)
  • 2006 (300)
   • januari (27)
   • februari (22)
   • maart (25)
   • april (21)
   • mei (27)
   • juni (24)
   • juli (26)
   • augustus (27)
   • september (26)
   • oktober (28)
   • november (24)
   • december (23)
  • 2005 (293)
   • januari (22)
   • februari (22)
   • maart (27)
   • april (27)
   • mei (20)
   • juni (30)
   • juli (25)
   • augustus (24)
   • september (28)
   • oktober (20)
   • november (26)
   • december (22)
  • 2004 (274)
   • januari (22)
   • februari (21)
   • maart (27)
   • april (22)
   • mei (20)
   • juni (24)
   • juli (25)
   • augustus (25)
   • september (22)
   • oktober (21)
   • november (23)
   • december (22)
  • 2003 (283)
   • januari (25)
   • februari (20)
   • maart (23)
   • april (18)
   • mei (25)
   • juni (24)
   • juli (27)
   • augustus (26)
   • september (22)
   • oktober (27)
   • november (23)
   • december (23)
  • 2002 (289)
   • januari (23)
   • februari (23)
   • maart (23)
   • april (26)
   • mei (25)
   • juni (23)
   • juli (26)
   • augustus (23)
   • september (26)
   • oktober (24)
   • november (22)
   • december (25)
  • 2001 (281)
   • januari (27)
   • februari (23)
   • maart (23)
   • april (17)
   • mei (23)
   • juni (22)
   • juli (24)
   • augustus (26)
   • september (21)
   • oktober (24)
   • november (28)
   • december (23)
  • 2000 (300)
   • januari (25)
   • februari (24)
   • maart (27)
   • april (19)
   • mei (25)
   • juni (22)
   • juli (22)
   • augustus (27)
   • september (28)
   • oktober (25)
   • november (31)
   • december (25)
  • 1999 (312)
   • januari (24)
   • februari (24)
   • maart (31)
   • april (21)
   • mei (25)
   • juni (27)
   • juli (27)
   • augustus (26)
   • september (27)
   • oktober (24)
   • november (28)
   • december (28)
  • 1998 (293)
   • januari (23)
   • februari (23)
   • maart (25)
   • april (22)
   • mei (23)
   • juni (26)
   • juli (25)
   • augustus (25)
   • september (26)
   • oktober (26)
   • november (24)
   • december (25)
  • 1997 (327)
   • januari (28)
   • februari (28)
   • maart (28)
   • april (26)
   • mei (23)
   • juni (29)
   • juli (28)
   • augustus (22)
   • september (28)
   • oktober (25)
   • november (31)
   • december (31)
  • 1996 (321)
   • januari (33)
   • februari (30)
   • maart (26)
   • april (23)
   • mei (31)
   • juni (25)
   • juli (29)
   • augustus (22)
   • september (23)
   • oktober (26)
   • november (25)
   • december (28)
  • 1995 (350)
   • januari (30)
   • februari (30)
   • maart (35)
   • april (25)
   • mei (25)
   • juni (30)
   • juli (31)
   • augustus (26)
   • september (30)
   • oktober (30)
   • november (36)
   • december (22)
  • 1994 (360)
   • januari (29)
   • februari (26)
   • maart (34)
   • april (29)
   • mei (26)
   • juni (28)
   • juli (31)
   • augustus (32)
   • september (30)
   • oktober (30)
   • november (34)
   • december (31)
  • 1993 (109)
   • september (15)
   • oktober (30)
   • november (29)
   • december (35)
 pagina 1 van 100  Ga naar de volgende pagina  100
sorteer op : relevantie - datum
Toevoegen aan mijn selectie
01

Notaris laat zich in kort geding veroordelen tot veiling van verpande aandelen in BV ()
Publicatiedatum: 16-10-2017

Een Russische bank heeft een pandrecht op aandelen in een Nederlandse BV. Thans wil de bank de aandelen openbaar veilen ten overstaan van een Nederlandse notaris omdat de schuldenaar is tekortgeschoten in de verplichtingen jegens de bank. Hierbij stelt de bank bepaalde eisen die afwijken van hetgeen gebruikelijk is. De notaris heeft haar ministerie geweigerd omdat zij niet objectief kan vaststellen of door de voorgestelde wijze van openbare verkoop van de verpande aandelen een juiste balans is gevonden tussen de te maken kosten en de verwachte verkoopprijs en of daarmee wordt voldaan aan artikel 3:250 BW ev. Naar aanleiding hiervan is de bank een kortgedingprocedure tegen de notaris gestart. De notaris voert geen verweer en refereert zich aan het oordeel van de voorzieningenrechter.

02

Buitenlandse erfenis die tijdens huwelijk werd verkregen viel niet in de gemeenschap ()
Publicatiedatum: 13-10-2017

Na hun echtscheiding twisten M en V over de vraag of de erfenis die V tijdens het huwelijk had verkregen van haar Spaanse moeder, in de huwelijksgoederengemeenschap is gevallen.

03

Legitieme portie niet-opeisbaar omdat ‘oud’ testament onder overgangsrecht viel ()
Publicatiedatum: 12-10-2017

Een erflater is na 2003 overleden en hij had voordien (1995) een testament opgesteld waarin hij onder meer zijn vriendin waarmee hij samenwoonde heeft benoemd tot zijn erfgenaam. Omdat zijn kinderen uit een eerdere relatie zijn onterfd, hebben zij een beroep gedaan op hun legitieme portie. Volgens artikel 129 lid 1 Overgangswet NBW is de legitieme portie ten laste van de vriendin dan niet-opeisbaar, tenzij uit de uiterste wilsbeschikking anders blijkt (lid 2).

04

Een selectie uit de voorstellen die zijn opgenomen in het regeerakkoord ()
Publicatiedatum: 11-10-2017

Gisterenmiddag hebben de Tweede Kamerfracties VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hun regeerakkoord gepresenteerd. 

05

Hoe moet een erfrechtelijke schuld die nog niet opeisbaar is worden ‘verdeeld’? ()
Publicatiedatum: 11-10-2017

Tot hun echtscheiding waren M en V gehuwd in een algehele gemeenschap van goederen. Thans twisten zij onder meer over de schuld van M die hij heeft aan zijn kinderen uit zijn eerste huwelijk. Het betreft een schuld uit hoofde van een wettelijke verdeling die is ontstaan toen zijn eerste echtgenoot overleed zonder een testament. Volgens M is het redelijk dat deze schuld aan hem wordt ‘toegedeeld’ en dat V nu de helft van de schuld aan M betaalt.

06

Gaat Burgerlijk Wetboek Boek 6 ART 34 ook over bij vervreemding van gedeelte van onroerende zaak? ()
Publicatiedatum: 10-10-2017

Vorige week heeft de Hoge Raad een arrest gewezen waarin de vraag centraal staat wat de gevolgen zijn indien een gedeelte van een verhuurde onroerende zaak wordt overgedragen.

07

Schenking door gemachtigde was niet nietig door overtreding Selbsteintritt-verbod ()
Publicatiedatum: 09-10-2017

X is enig erfgenaam in een nalatenschap. Tussen X en de inspecteur is een geschil ontstaan over een schenking van € 100.000 die X vóór het overlijden had verworven met behulp van een volmacht die de erflaatster had verleend. De inspecteur stelt dat de schenking nietig is zodat de nalatenschap € 100.000 hoger is dan in de aangifte erfbelasting is vermeld omdat:
1. de afgegeven volmacht niet de bevoegdheid omvat om schenkingen te doen, en/of 
2. de schenking in strijd is met het verbod op Selbsteintritt als bedoeld in artikel 3:68 BW.

08

Ook Hof is van oordeel dat huwelijk nietig is wegens wilsonbekwaamheid ()
Publicatiedatum: 06-10-2017

In Notamail 2016, nr 305 maakten wij melding van een uitspraak waarin de Rechtbank een huwelijk nietig verklaarde omdat de vrouw blijkens een deskundigenrapport wilsonbekwaam was. Volgens de Rechtbank is het aangaan van een huwelijk een complexe beslissing met vergaande gevolgen van emotionele, juridische, financiële en fiscale aard. Dat de ambtenaar van de burgerlijke stand het huwelijk heeft voltrokken en de notaris 2 maand na de huwelijks-voltrekking een testament heeft verleden waarin de vrouw haar echtgenoot benoemt tot enig erfgenaam, wordt volgens de Rechtbank verklaard door de omstandigheid dat een persoon met dementie in een nog niet vergevorderd stadium nog een adequate indruk kan maken en een oppervlakkig gesprek kan voeren. Voor een gemiddelde buitenstaander is het dan minder gemakkelijk te zien dat die persoon de strekking van een beslissing niet meer kan overzien.

09

Bepalingen in testament waren in strijd met dwingend recht dan wel met goede zeden ()
Publicatiedatum: 05-10-2017

In Notamail 2017, nr 224 maakten wij melding van een uitspraak waarin werd geoordeeld dat een notaris niet aansprakelijk was voor de dubieuze bepalingen die in het testament waren opgenomen. Ten aanzien van deze testamentaire bepalingen had een kantonrechter in 2014 en 2016 geoordeeld dat deze in strijd waren met dwingend recht dan wel in strijd met de goede zeden, maar uit de uitspraak bleek niet precies om wat voor bepalingen het ging. Thans zijn de uitspraken uit 2014 en 2016 gepubliceerd en het blijkt te gaan om het volgende.

10

Kantonrechter wijst een beheerder aan totdat duidelijk is wie erfgenamen zijn ()
Publicatiedatum: 04-10-2017

X heeft namens een beneficiaire erfgenaam de kantonrechter verzocht om hem tijdelijk het beheer van de nalatenschap toe te kennen totdat X het erfgenamenonderzoek heeft afgerond en alle rechthebbenden zich hebben uitgesproken over het aanvaarden van de nalatenschap. Het verzoek is gebaseerd op artikel 4:191 lid 2 BW waardoor de kantonrechter bepaalde maatregelen kan voorschrijven zolang de boedel niet door alle erfgenamen is aanvaard.

11

Tuchtrecht gold niet omdat notarieel jurist nog geen kandidaat-notaris was ()
Publicatiedatum: 04-10-2017

X is notarieel jurist en is in 2017 als kandidaat-notaris in dienst getreden bij een notariskantoor. Voordien had X een eigen juridische adviespraktijk. Tegen X is een klacht ingediend bij de Kamer voor het Notariaat omdat X in 2016 de geheimhoudingsplicht zou hebben geschonden.

12

Gecertificeerde BV moet dividend uitkeren zodat executeur schuld kan voldoen ()
Publicatiedatum: 03-10-2017

X is executeur in een nalatenschap waartoe onder meer 99% van de certificaten in een BV behoort. Een algemeen nut beogende instelling is enig erfgenaam terwijl familieleden van de erflater zijn benoemd tot bestuurders van de stichting en de BV. De Belastingdienst heeft aan de erflater een aanslag inkomstenbelasting opgelegd. Omdat tot de nalatenschap onvoldoende liquide middelen behoren, is X een kortgedingprocedure gestart tegen de stichting administratiekantoor en de BV zodat er voldoende dividend wordt uitgekeerd om de belastingschuld te voldoen. De stichting en de BV weigeren hun medewerking en voeren onder meer aan dat X minder geld uit de boedel had moeten onttrekken voor advocaatkosten.

13

Volgens Kamer trof notaris geen blaam dat koopprijs niet volledig was betaald ()
Publicatiedatum: 02-10-2017

Een notaris heeft een akte gepasseerd waarbij X certificaten van aandelen ten titel van inkoop heeft geleverd aan een BV. In de leveringsakte is onder meer het volgende opgenomen:

14

Oprichting BV op 31 december waarbij box 3 heffing werd bespaard geen fraus legis ()
Publicatiedatum: 29-09-2017

X heeft op 31 december 2012 een BV opgericht. Op dezelfde dag heeft hij € 1,5 mln gestort van zijn bankrekening op een derdenrekening van de notaris onder vermelding ‘agiostorting’. Dit geldbedrag heeft de notaris 3 weken later overgeboekt naar de bankrekening van de BV. Verder heeft X op 28 december 2012 een schriftelijke overeenkomst gesloten met de BV (in oprichting) op grond waarvan X zijn percelen landbouwgrond verhuurt aan de BV.

15

Bewind en mentorschap ingesteld omdat levensexecuteur niet geschikt is ()
Publicatiedatum: 28-09-2017

X heeft een levenstestament opgesteld waarin zij aan haar zoon een volmacht heeft verleend om zowel haar vermogensrechtelijke als niet-vermogensrechtelijke belangen te behartigen. Thans heeft de kantonrechter op verzoek van een ander kind een meerderjarigenbewind en een mentorschap ingesteld waardoor volgens het levenstestament de volmacht is geëindigd.

16

Samv. - Hoge Raad preciseert ‘opzettelijke verzwijging’ van artikel 3:94 lid 2 BW (Civiel algemeen)
Publicatiedatum: 28-09-2017

Auteurs bespreken het arrest van de Hoge Raad 31 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:565 dat gaat over de opzettelijke verzwijging door een mede-erfgenaam van een tot de nalatenschap behorende Zwitserse bankrekening met een saldo van ruim € 640.000.

17

Ondanks overschrijding van termijn in testament moest zekerheid worden gesteld ()
Publicatiedatum: 27-09-2017

X heeft in 2006 krachtens een ouderlijke boedelverdeling een niet-opeisbare geldvordering op haar moeder verkregen. In 2012 vordert X dat haar moeder op grond van de bepalingen in het testament zekerheid stelt voor de vordering, maar haar moeder weigert dit omdat zij van mening is dat blijkens de volgende tekst in het testament de vordering te laat is ingesteld.

18

Legitimaris krijgt machtiging om gewenste bescheiden bij bank op te vragen ()
Publicatiedatum: 26-09-2017

Om de hoogte van haar legitieme portie in de nalatenschap van haar vader vast te stellen, wil X inzage krijgen in de bankafschriften van de erflater, maar de erfgenaam weigert dit.

19

Oud-notaris veroordeeld tot 12 maanden gevangenisstraf voor belastingfraude ()
Publicatiedatum: 26-09-2017

Onlangs heeft het Hof een oud-notaris veroordeeld tot 12 maanden gevangenisstraf omdat hij in de periode dat hij nog notaris was opzettelijk een te lage waarde van een woning in een successieaangifte had opgenomen. Voorts had hij een valse nota van afrekening opgemaakt en geld witgewassen. Hierdoor is de Nederlandse staat benadeeld. Volgens het Hof dient een notaris zich onkreukbaar op te stellen en ook als zodanig te handelen. Door het plegen van deze feiten heeft hij het vertrouwen dat men in een notaris mag stellen in zeer ernstige mate beschaamd.

20

Notaris had executeurs onvoldoende voorgelicht over beschikkingsbevoegdheid ()
Publicatiedatum: 25-09-2017

Een erfgenaam heeft een tuchtrechtelijke klacht tegen een notaris ingediend omdat hij de executeurs in de nalatenschap onjuist heeft geadviseerd waardoor de executeurs hebben gehandeld alsof zij onbeperkt beschikkingsbevoegd waren ten aanzien van de goederen van de nalatenschap. De notaris heeft de executeurs niet erop gewezen dat zij alleen goederen te gelde konden maken voor zover dat nodig was om de boedelschulden te voldoen. Er was een kortgedingprocedure nodig om de executeurs te stoppen met verkoop van goederen.

 pagina 1 van 100  Ga naar de volgende pagina  100