Filter Resultaten

 • Bron
  • Sdu Nieuws (7506)
 • Rechtsgebied
  • Belastingrecht (476)
   • Omzetbelasting, BTW en accijns (1)
   • Inkomstenbelasting (1)
   • Successierecht, belasting rechtsverkeer (20)
  • Civiel algemeen (1233)
  • Goederen- en verbintenissenrecht (19)
   • Woon- en onroerend goedrecht (19)
    • Onroerend goedrecht (19)
  • Ondernemingsrecht (3)
  • Personen- en familierecht (245)
   • Erfrecht (227)
  • Staats- en bestuursrecht (12)
   • Bestuursrecht (12)
  • Straf(proces)recht (2)
 • datum
  • 2017 (204)
   • januari (26)
   • februari (20)
   • maart (33)
   • april (23)
   • mei (27)
   • juni (29)
   • juli (31)
   • augustus (15)
  • 2016 (364)
   • januari (24)
   • februari (26)
   • maart (31)
   • april (27)
   • mei (24)
   • juni (32)
   • juli (27)
   • augustus (71)
   • september (26)
   • oktober (25)
   • november (27)
   • december (24)
  • 2015 (333)
   • januari (25)
   • februari (29)
   • maart (29)
   • april (29)
   • mei (22)
   • juni (27)
   • juli (36)
   • augustus (24)
   • september (29)
   • oktober (28)
   • november (29)
   • december (26)
  • 2014 (282)
   • januari (29)
   • februari (24)
   • maart (29)
   • april (26)
   • mei (26)
   • juni (26)
   • juli (25)
   • augustus (2)
   • september (9)
   • oktober (32)
   • november (28)
   • december (26)
  • 2013 (344)
   • januari (29)
   • februari (28)
   • maart (28)
   • april (26)
   • mei (24)
   • juni (29)
   • juli (36)
   • augustus (30)
   • september (25)
   • oktober (31)
   • november (30)
   • december (28)
  • 2012 (313)
   • januari (25)
   • februari (23)
   • maart (26)
   • april (24)
   • mei (27)
   • juni (25)
   • juli (26)
   • augustus (27)
   • september (26)
   • oktober (28)
   • november (30)
   • december (26)
  • 2011 (318)
   • januari (26)
   • februari (23)
   • maart (28)
   • april (24)
   • mei (29)
   • juni (29)
   • juli (25)
   • augustus (26)
   • september (25)
   • oktober (27)
   • november (27)
   • december (29)
  • 2010 (307)
   • januari (23)
   • februari (25)
   • maart (20)
   • april (26)
   • mei (20)
   • juni (27)
   • juli (31)
   • augustus (30)
   • september (24)
   • oktober (28)
   • november (27)
   • december (26)
  • 2009 (309)
   • januari (24)
   • februari (21)
   • maart (25)
   • april (26)
   • mei (28)
   • juni (23)
   • juli (25)
   • augustus (26)
   • september (29)
   • oktober (24)
   • november (26)
   • december (32)
  • 2008 (322)
   • januari (23)
   • februari (20)
   • maart (27)
   • april (30)
   • mei (28)
   • juni (30)
   • juli (31)
   • augustus (26)
   • september (26)
   • oktober (29)
   • november (27)
   • december (25)
  • 2007 (318)
   • januari (26)
   • februari (22)
   • maart (23)
   • april (28)
   • mei (26)
   • juni (27)
   • juli (32)
   • augustus (26)
   • september (24)
   • oktober (27)
   • november (27)
   • december (30)
  • 2006 (300)
   • januari (27)
   • februari (22)
   • maart (25)
   • april (21)
   • mei (27)
   • juni (24)
   • juli (26)
   • augustus (27)
   • september (26)
   • oktober (28)
   • november (24)
   • december (23)
  • 2005 (293)
   • januari (22)
   • februari (22)
   • maart (27)
   • april (27)
   • mei (20)
   • juni (30)
   • juli (25)
   • augustus (24)
   • september (28)
   • oktober (20)
   • november (26)
   • december (22)
  • 2004 (274)
   • januari (22)
   • februari (21)
   • maart (27)
   • april (22)
   • mei (20)
   • juni (24)
   • juli (25)
   • augustus (25)
   • september (22)
   • oktober (21)
   • november (23)
   • december (22)
  • 2003 (283)
   • januari (25)
   • februari (20)
   • maart (23)
   • april (18)
   • mei (25)
   • juni (24)
   • juli (27)
   • augustus (26)
   • september (22)
   • oktober (27)
   • november (23)
   • december (23)
  • 2002 (289)
   • januari (23)
   • februari (23)
   • maart (23)
   • april (26)
   • mei (25)
   • juni (23)
   • juli (26)
   • augustus (23)
   • september (26)
   • oktober (24)
   • november (22)
   • december (25)
  • 2001 (281)
   • januari (27)
   • februari (23)
   • maart (23)
   • april (17)
   • mei (23)
   • juni (22)
   • juli (24)
   • augustus (26)
   • september (21)
   • oktober (24)
   • november (28)
   • december (23)
  • 2000 (300)
   • januari (25)
   • februari (24)
   • maart (27)
   • april (19)
   • mei (25)
   • juni (22)
   • juli (22)
   • augustus (27)
   • september (28)
   • oktober (25)
   • november (31)
   • december (25)
  • 1999 (312)
   • januari (24)
   • februari (24)
   • maart (31)
   • april (21)
   • mei (25)
   • juni (27)
   • juli (27)
   • augustus (26)
   • september (27)
   • oktober (24)
   • november (28)
   • december (28)
  • 1998 (293)
   • januari (23)
   • februari (23)
   • maart (25)
   • april (22)
   • mei (23)
   • juni (26)
   • juli (25)
   • augustus (25)
   • september (26)
   • oktober (26)
   • november (24)
   • december (25)
  • 1997 (327)
   • januari (28)
   • februari (28)
   • maart (28)
   • april (26)
   • mei (23)
   • juni (29)
   • juli (28)
   • augustus (22)
   • september (28)
   • oktober (25)
   • november (31)
   • december (31)
  • 1996 (321)
   • januari (33)
   • februari (30)
   • maart (26)
   • april (23)
   • mei (31)
   • juni (25)
   • juli (29)
   • augustus (22)
   • september (23)
   • oktober (26)
   • november (25)
   • december (28)
  • 1995 (350)
   • januari (30)
   • februari (30)
   • maart (35)
   • april (25)
   • mei (25)
   • juni (30)
   • juli (31)
   • augustus (26)
   • september (30)
   • oktober (30)
   • november (36)
   • december (22)
  • 1994 (360)
   • januari (29)
   • februari (26)
   • maart (34)
   • april (29)
   • mei (26)
   • juni (28)
   • juli (31)
   • augustus (32)
   • september (30)
   • oktober (30)
   • november (34)
   • december (31)
  • 1993 (109)
   • september (15)
   • oktober (30)
   • november (29)
   • december (35)
 pagina 1 van 100  Ga naar de volgende pagina  100
sorteer op : relevantie - datum
Toevoegen aan mijn selectie
01

Gevolmachtigden aansprakelijk voor diefstal van geld dat thuis in kluis werd bewaard ()
Publicatiedatum: 17-08-2017

Bij notariële akte was door een erflaatster aan X c.s. een algehele volmacht verleend om de erflaatster te vertegenwoordigen, haar zaken te beheren en haar belangen waar te nemen. X c.s. hadden onder meer € 120.000 opgenomen van de bankrekeningen van de erflaatster en in hun eigen huis bewaard in een kluis. Enige tijd later is dit geld gestolen. Thans is voor het Hof onder meer in geschil of X c.s. als houders van het bedrag van € 120.000 dat aan de erflaatster toebehoorde, aansprakelijk zijn voor de gevolgen van verdwijning van dit geld.

02

Concepttestament kan niet als een geldige uiterste wil worden aangemerkt ()
Publicatiedatum: 16-08-2017

Kort vóór het overlijden van de erflater had een notaris een concepttestament opgesteld waarin X is benoemd tot enig erfgenaam. Door het overlijden is dit testament niet gepasseerd. Thans vordert X voor de Rechtbank dat het concepttestament moet worden gelijkgesteld met een notarieel testament zodat hij enig erfgenaam is. Volgens X bestaat er geen twijfel over dat het concepttestament in overeenstemming is met de laatste wil van de erflater.

03

Fout in aanslag schenkbelasting kon worden hersteld via artikel 16 lid 2 letter c AWR ()
Publicatiedatum: 16-08-2017

X c.s. hebben in 2013 een aangifte schenkbelasting ingediend vanwege een schenking van € 37.713.473. Een administratief medewerker van de Belastingdienst heeft echter een schenking van € 37.713 ingevoerd in het geautomatiseerde systeem van de Belastingdienst waardoor een te lage aanslag schenkbelasting is opgelegd. Een jaar later heeft de inspecteur een navorderingsaanslag opgelegd. X c.s. stellen echter dat hij hiertoe niet bevoegd is.

04

Kantonrechter geeft geen machtiging aan curator om testament te herroepen ()
Publicatiedatum: 15-08-2017

In Notamail 2014, nr 311 maakten wij melding van een opvallende uitspraak waarin een kantonrechter een curator machtiging verleende om een testament van een wilsonbekwaam persoon te herroepen. Weliswaar kan op grond van artikel 4:55 lid 2 BW iemand die door een geestelijke stoornis onder curatele is gesteld slechts met toestemming van de kantonrechter een uiterste wilsbeschikking opmaken, maar volgens de kantonrechter biedt de wet hier onvoldoende bescherming omdat de onder curatele gestelde er groot belang bij heeft dat het testament wordt herroepen en dat niet haar (wettelijke) erfgenamen worden opgezadeld met de last om dit testament na haar overlijden aan te tasten. Daarom moest grond van artikel 8 EVRM en artikel 1 Eerste Protocol bij het EVRM de verzochte machtiging worden verleend.
In de literatuur is kritiek geuit op deze uitspraak, zie onder meer Stille in WPNR 2015/7067.

05

Hof acht concurrentiebeding voor 5 jaar nietig op grond van Mededingingswet ()
Publicatiedatum: 14-08-2017

In 2013 zijn alle aandelen in een BV overgedragen. De betreffende koopovereenkomst bevat onder meer een verbod van 5 jaar voor de verkoper om met de BV te concurreren.

06

Hof merkt gratis gebruik van perceel aan als een gift voor bepaling legitieme portie ()
Publicatiedatum: 11-08-2017

In Notamail 2016, nr 52 maakten wij melding van een uitspraak waarin een kind van de erflaatster was onterfd. Het kind deed echter een beroep op de legitieme portie waardoor de vraag ontstond of het bewind dat de erflaatster in haar testament had opgenomen zich ook uitstrekt tot de legitieme portie. De Rechtbank beantwoordde deze vraag ontkennend omdat voor het instellen van een testamentair bewind nodig is dat iets aan de betrokkene wordt nagelaten. Nu het kind is onterfd, is van een nalaten als hiervoor bedoeld geen sprake.

07

Ondanks toepassing van Vpb-faciliteit was afsplitsing belast met overdrachtsbelasting ()
Publicatiedatum: 10-08-2017

Voorafgaande aan een aandelenoverdracht heeft de betreffende BV onroerende zaken juridisch afgesplitst omdat de verkrijger van de aandelen hiervoor geen belangstelling had. De inspecteur voor de vennootschapsbelasting heeft geoordeeld dat de splitsingsfaciliteit van artikel 14a Wet Vpb van toepassing is omdat de splitsing niet is gericht op het ontgaan of uitstellen van belastingheffing als bedoeld in artikel 14a lid 6 Wet Vpb. De Vpb-inspecteur heeft hierbij laten meewegen dat geen meerwaarde aanwezig is in het afgesplitste vermogen.
De inspecteur voor de overdrachtsbelasting is echter van mening dat de splitsingsvrijstelling van artikel 15.1.h WBR niet van toepassing is omdat aan de afsplitsing niet overwegend zakelijke overwegingen ten grondslag liggen als bedoeld in artikel 5c UBBR. De BV (X) die de onroerende zaken heeft verkregen stelt voor de Rechtbank dat de splitsing wel zakelijk is.

08

Overdracht van verhuurd pand leidde tevens tot overgang van bankgarantie ()
Publicatiedatum: 09-08-2017

Aan X is een verhuurd pand overgedragen. Nadat de huurder failliet is gegaan, heeft X een beroep gedaan op de bankgarantie die een bank vóór de overdracht overeenkomstig het ROZ-model had verstrekt ten behoeve van de “verhuurder of zijn rechtverkrijgende(n)”. Thans is voor het Hof in geschil of X als opvolgend verhuurder gerechtigd was om de garantie in te roepen. Volgens de curator wordt met “rechtsverkrijgende(n)” in de bankgarantie gedoeld op degene die het recht om de garantie in te roepen en het recht op uitbetaling van de vorige eigenaar heeft verkregen. De curator stelt dat deze rechten niet aan X zijn overgedragen.

09

Heeft onterfde versterferfgenaam recht op uittreksel testament waaruit erfstelling blijkt? ()
Publicatiedatum: 07-08-2017

Na het overlijden van zijn tante (ongehuwd en kinderloos) heeft X een notaris verzocht om informatie te verstrekken over haar testament dat de notaris had opgesteld. De notaris heeft X een uittreksel van het testament verzonden waaruit blijkt dat aan X een legaat is toegekend (verder bevat het uittreksel gegevens over de executeur). X is van mening dat hij tevens recht heeft op informatie over de erfstellingen maar volgens de notaris is dat niet het geval. X is vervolgens een tuchtprocedure tegen de notaris gestart. X stelt dat hij als wettelijke erfgenaam van tante recht heeft op informatie over de erfstellingen. X verwijst in dat verband naar artikel 49 lid 2 Wna en naar het boek van Melis/Waaijer, De Notariswet, 2012/12.4.4.

De Kamer voor het Notariaat heeft de klacht verworpen. Volgens de Kamer gaat het hier om de vraag of personen die de erflater als versterferfgenaam stilzwijgend heeft onterfd maar aan wie wel een geldbedrag is gelegateerd, recht hebben op een uittreksel van het testament dat naast het legaat óók de erfstellingen omvat. Ingevolge artikel 49 lid 1 Wna geeft de notaris afschriften dan wel uittreksels af aan degenen die een recht ontlenen aan de akte. Artikel 49 lid 2 Wna verstaat onder degene die een recht ontleent aan de inhoud van de akte mede “degene die door een uiterste wilsbeschikking een erfrechtelijke aanspraak heeft verloren”. Dat is hier het geval. X is door het testament immers niet langer versterferfgenaam. Daarbij geldt de restrictie “doch slechts ten aanzien van het desbetreffende onderdeel van die wilsbeschikking”. Vervolgens is de vraag of het uittreksel ook de erfstellingen omvat. In de literatuur zijn de meningen hierover verdeeld. Sommige schrijvers beantwoorden deze vraag bevestigend zoals de hiervoor door X aangehaalde auteur. Daar staat tegenover dat andere schrijvers deze vraag voor de onterfde erfgenaam ontkennend beantwoorden in welk verband de Kamer verwijst naar Asser/Perrick 4 2013/424. De Kamer maakt daarbij de kanttekening dat niet duidelijk is of deze zienswijze ook geldt voor een onterfde erfgenaam die wél een legaat krijgt. Nu in de literatuur verschillend wordt gedacht over de vraag of het uittreksel ook de erfstellingen omvat, kan niet worden gezegd dat de notaris op dit punt tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld. De beoordeling over de omvang van zijn geheimhoudingsplicht ligt primair bij de notaris. De notaris neemt zelf de beslissing of de inhoud van een akte als vertrouwelijk heeft te gelden. Als X het niet eens is met (de omvang van) de informatie die hij van de notaris heeft gekregen, kan hij dit geschil aan de civiele rechter voorleggen. Als daar in het concrete geval aanleiding toe is, kan de civiele rechter een notaris die openheid weigert onder omstandigheden veroordelen eventueel onder nadere voorwaarden openheid te geven.

Thans heeft het Hof in hoger beroep zich verenigd met het oordeel van de Kamer en de gronden waarop dit rust zoals weergegeven in de beslissing van de Kamer. In hoger beroep zijn er geen argumenten naar voren gekomen die tot een ander oordeel kunnen leiden.
Hof Amsterdam 1 augustus 2017, nr 200.209.350/01 NOT (GHAMS:2017:3039)

Redactie: Niet duidelijk is hoe deze uitspraak zich verhoudt tot die van Hof Amsterdam 6 oktober 2015 (Notamail 2015, nr 263) NFX 2015/263 waarin het Hof juist een andere beslissing lijkt te hebben genomen.

10

Mede-erfgenamen hadden om een eigen WOZ-beschikking moeten verzoeken ()
Publicatiedatum: 04-08-2017

Drie erfgenamen hebben beroep ingesteld tegen de uitspraak op bezwaar van de gemeente inzake de WOZ-waarde van een woning die onderdeel uitmaakt van de nalatenschap.

11

Notaris had koper moeten melden dat hij namens verkoper actie instelde tegen Kadaster ()
Publicatiedatum: 04-08-2017

Een notaris is in het verleden betrokken geweest bij een transactie waarbij een verkoper een gedeelte van zijn perceel had overgedragen aan X c.s. Enige jaren later hebben X c.s. het Kadaster verzocht de kadastrale grenzen opnieuw te beoordelen. Dit heeft geleid tot een grensreconstructie maar volgens de notaris en de verkoper is hierbij een fout gemaakt. De notaris heeft toen namens de verkoper bij het Kadaster een verzoek tot herstel ingediend. Omdat dit verzoek niet-ontvankelijk werd verklaard, heeft de notaris bezwaar gemaakt.

12

Notaris mocht erfgenaam verwijzen naar executeur inzake aangifte erfbelasting ()
Publicatiedatum: 03-08-2017

Een erfgenaam stelt in een tuchtprocedure onder meer dat de notaris ten onrechte heeft geweigerd om uitleg te geven en stukken over te leggen inzake de aangifte successierechten die de notaris in opdracht van de executeurs/afwikkelingbewindvoerders heeft opgesteld.

13

Concept notarieel samenlevingscontract was niet voldoende voor partnerpensioen ()
Publicatiedatum: 03-08-2017

Na het overlijden van zijn vriendin vordert X partnerpensioen van het pensioenfonds waarbij de vriendin was aangesloten. Het pensioenfonds heeft de vordering afgewezen omdat niet is voldaan aan de voorwaarden in het pensioenreglement dat: - er sprake is van een notarieel samenlevingscontract en - X door zijn vriendin schriftelijk is aangemeld bij het pensioenfonds. Volgens X is hier sprake van een bijzonder geval omdat een notaris 2,5 week vóór het overlijden van zijn vriendin een conceptakte van een samenlevingscontract had opgesteld.

14

Huisarts mocht geen waardeoordeel verstrekken over wilsbekwaamheid van patiënt ()
Publicatiedatum: 02-08-2017

In Notamail 2016, nr 308 maakten wij melding van een uitspraak waarin een Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg oordeelde dat een huisarts zijn beroepsgeheim had geschonden door na het overlijden van een patiënte een brief aan een notaris te geven waarin hij verklaart dat de erflaatster wilsbekwaam was toen zij bij deze notaris een testament had opgesteld. Verder heeft de arts in zijn brief ten onrechte een waardeoordeel over de patiënte gegeven. Volgens het tuchtcollege dient het geven van een waardeoordeel te gebeuren door een onafhankelijke arts die deskundig is op het gebied van de vraagstelling.

15

Drie uitspraken waarin notaris geen ontheffing krijgt voor samenstellingsverklaring ()
Publicatiedatum: 02-08-2017

Gisteren zijn drie uitspraken gepubliceerd waarin de Rechtbank oordeelt dat het BFT de notarissen terecht geen ontheffing heeft verleend ex artikel 2 lid 6 Regeling op het notarisambt van de verplichting om een samenstellingsverklaring te verstrekken bij de kwartaalcijfers. Uit de betreffende overwegingen van de Rechtbank maakten wij de onderstaande selectie.

16

Fiscale boete omdat ten onrechte werd verklaard dat artikel 14 lid 2 WBR gold ()
Publicatiedatum: 31-07-2017

In een leveringsakte van een onroerende zaak is het volgende bepaald: “Koper verklaart dat het Verkochte per heden uit wooneenheden bestaat en dat mitsdien het Verkochte een woning betreft, zodat het bijzondere tarief van twee procent (2%) overdrachtsbelasting als bedoeld in artikel 14 lid 2 van de Wet op belastingen van rechtsverkeer van toepassing is.”

17

Algeheel gevolmachtigde was nog niet verplicht om informeel bewind te voeren ()
Publicatiedatum: 28-07-2017

X heeft in 1999 bij notariële akte een algehele volmacht gegeven aan haar accountant. Deze volmacht houdt onder meer in de last om haar zaken te beheren, haar belangen waar te nemen, voor haar rechten op te komen en haar daarbij te vertegenwoordigen.
Thans is de accountant door X aansprakelijk gesteld. Volgens X had de accountant de opdracht een informeel bewind over haar vermogen te voeren en is hij hierin tekortgeschoten.

18

Aan welke eisen moet verzoek om voorschot van loon voor vereffenaar voldoen? ()
Publicatiedatum: 28-07-2017

In Notamail 2015, nr 245 maakten wij melding van een uitspraak waarin het Hof oordeelde dat een door de Rechtbank benoemde vereffenaar de kantonrechter kan verzoeken om een voorschot op zijn loon toe te kennen indien de nalatenschap bewerkelijk en complex is, veel tijd vraagt en lang duurt. Verder merkt het Hof op dat toekenning van een voorschot op het loon alleen mogelijk is voor zover de toestand van de nalatenschap dat toelaat.

19

Koper mocht erop vertrouwen dat makelaar toereikende volmacht had van verkoper ()
Publicatiedatum: 27-07-2017

K heeft een onroerende zaak van V gekocht met een financieringsvoorbehoud. Volgens de koopovereenkomst moet een beroep op de ontbindende voorwaarde geschieden door een schriftelijke mededeling aan de notaris. In plaats daarvan heeft de makelaar van V ingestemd met een telefonische ontbinding door K en gezegd dat een brief aan de notaris niet nodig was. Op vordering van V heeft de Rechtbank echter geoordeeld dat de koopovereenkomst niet op geldige wijze is ontbonden en dat K is tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst.

20

Is erfdienstbaarheid door vermenging van heersend en dienend erf tenietgegaan? ()
Publicatiedatum: 26-07-2017

X is in 2015 eigenaar geworden van een woning. Volgens de leveringsakte is in 1979 ten laste van dit perceel een erfdienstbaarheid gevestigd ten behoeve van het perceel van Y. Thans stelt X voor de Rechtbank dat de erfdienstbaarheid door vermenging teniet is gegaan omdat het heersende en dienende erf in 2002 in handen is gekomen van dezelfde eigenaar. Als verweer voert Y onder meer aan dat de erfdienstbaarheid op grond van artikel 5:83 BW niet teniet is gegaan omdat de betreffende eigenaar (een woningstichting) zijn perceel altijd aan derden in gebruik heeft gegeven. Aanvullend doet Y een beroep op verjaring.

 pagina 1 van 100  Ga naar de volgende pagina  100